Wyślij zapytanie

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma LUFTBERG Arkadiusz Gołąbek (LUFTBERG) z siedzibą w Radomiu przy ul. Gazowej 4 (dalej jako "Administrator"). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania wzajemnych transakcji handlowych tj. wystawianie faktur sprzedażowych, przyjmowanie i rejestracja faktur zakupowych, realizacja i składanie zamówień oraz tworzenie i odpowiadanie na oferty handlowe. Państwa dane gromadzone są także po to, aby umożliwić komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora należy wysłać wiadomość na adres biuro@luftberg.pl