Wentylatory Promieniowe Poznań

Promieniowe wnetylatory to urządzenia, które odróżniają się od pozostałych typów wentylatorów. Posiadają odmienną, charakterystyczną, spiralną obudowę, dzięki której możliwe jest uzyskanie znacznie większej skuteczności. Nazwa wentylatora promieniowego wzięła się stąd, że powietrze wydostaje się z obudowy w sposób promieniowy w przeciwieńśtwie do osiowego ukłądu w pozostałych wentylatorach. Innymi słowy powietrze wodstaje się do wlotu obudowy osiowo, jednak następnie przechodząc do obudowy wirnika podlega sile odśrodkowej. 

wentylator promieniowy Poznań

W Poznaniu udostępniona jest szeroka oferta wentylatorów promieniowych. Dostępne są wentylatory nieskociśnieniowe o całkowitym spiętrzeniu poniżej 1000 Pa, wentylatory promieniowe średniociśnieniowe o spiętrzeniu 1500 - 3500 Pa a także wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o spiętrzeniu w zakresie 4000 - 20000 Pa. 

Możliwe jest wykonanie wentylatora promieniowego przeciwwybuchowego, kwasoodpornego, nierdzewnego w zależności od środowiska pracy i rodzaju tłoczonych gazów. Oferowane w Poznaniu wentylatory promieniowe służą do transportowania czystego i silnie zabrudzonego powietrza, gazów, a także wykorzystywane są w transporcie pneumatycznym.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i obejrzenia oferty wentylatorów przemysłowych na stronie głównej.