Wentylatory Przeciwwybuchowe EX/ATEX

 

Charakterystyka produktu

Budowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Konstrukcja wentylatorów została zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania pracy w strefach zagrożonych wybuchem, strefach gazowych oraz strefach pyłowych. Wentylatory przeciwwybuchowe mogą być wykonane dodatkowo z nierdzewnej stali typu AISI304 lub kwasoodpornej AISI316. Mocna i dolidna konstrukcja zapewnia długą żywotnosć urządzenia. W wersji przeciwwybuchowej możliwe jest wykonanie wentylatorów promienowych nisko, średnio i wysokociśnieniowych, osiowych i kanałowych oraz dachowych. 

Wirnik wentylatora EX / ATEX

Konstrukcja wirnika zaprojektowana z myślą o osiąganiu najwyższej efektywności. Wykonanie przeciwwybuchowe, możliwa jest także wersja wirnika ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej, jeżeli urządzenie będzie pracować w środowisku wilgotnym lub agresywnym. Wirnik może posiadać podwyższoną odporność na ścieranie.

Wykoanie wentylatora pod kątem hałasu

Wentylatory przeciwwybuchowe można wykonać z uwzględnieniem ograniczenia emisji hałasu, stosując obudowę dźwiękochonna lub izolację termiczną. 

Silnik wentylatora przeciwwybuchowego

Wentylatory posiadają silnik asynchroniczny o jednofazowym 230VAC lub trójfazowym 400VAC napięciu zasilania. W wykonaniu przeciwwybuchowym posiadają stopień ochrony IP55 lub IP65 oraz klasę izolacji F. Zakres pracy silnika dla temperatury otoczenia wynosi od -20°C do +40°C. Silnik współpracuje z przemiennikiem częstotliwości. 

Zastosowanie

Dzięki szerokiemu typoszeregowi wentylatorów EX i ATEX możliwe jest zastosowanie w układach z wieloma mocami silników. Rozwiązania pozwalają na dużą elastyczność projektową. Istnieje możliwość wykonania w wielu figurach z silnikiem po lewej i prawej stronie, a także z wylotem pod różnymi kątami w przypadku wentylatorów promieniowych. Wentylatory przeciwwybuchowe EX / ATEX przeznaczone są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, mogą transportować czyste i zabrudzone powietrze, gazy, pyły, opary itp. Najczęstsze wykorzystanie urządzeń to:

  • instalacje przemysłowe,
  • instalacje odciągowe, 
  • transport pneumatyczny.

Rodzaje wentylatorów przeciwwybuchowych

Wentylatory przemysłowe przeciwwybuchowe stosuje się w miejscach zagrożonych wybuchem. W wersji przeciwwybuchowej ATEX występują wentylatory dachowe, wentylatory kanałowe, wentylatory promieniowe o wydajności maksymalnej do 250000 m3 na godzinę. Zastosowanie najnowszej technologii oraz najwyższej jakości podzespołów gwarantuje uzyskanie produktu o najwyższej światowej jakości oraz efektywności.

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe z pionowym lub poziomym wyrzutem powietrza, wydajność maksymalna 20000 m3/h.

Wentylatory przeciwwybuchowe kanałowe w wersji ściennej lub montowanej w kanał o przekroju okrągłym i maksymalnej wydajności do 150000 m3/h.

Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe o maksymalnej temperaturze przetłaczanego powietrza do +150 stopni C, maksymalnej wydajności do 250000 m3/h oraz ciśnieniu bliskiemu 20000 Pascali.