Wentylatory promieniowe Kraków

Promieniowe wnetylatory to urządzenia, które w wideoczny sposób odróżniają się od pozostałych typów wentylatorów, jakie spotykamy na co dzień. Posiadają charakterystyczną, spiralną obudowę, dzięki której możliwe jest uzyskanie znacznie większej skuteczności pracy. Nazwa wentylatora promieniowego wzięła się stąd, że powietrze wydostaje się z obudowy w sposób promieniowy w przeciwieńśtwie do osiowego układu w pozostałych wentylatorach. Innymi słowy powietrze wodstaje się do wlotu obudowy osiowo, jednak następnie przechodząc do obudowy wirnika podlega sile odśrodkowej. 

wentylator promieniowy Kraków

W Krakowie udostępniona jest szeroka oferta wentylatorów promieniowych. Jako dystrybutor posiadamy bardzo duże stany magazynowe i możemy zaproponować właściwe rozwiązanie w krótkim czasie. W grupie wentylatorów promieniowych dostępne są wentylatory:

  •   nieskociśnieniowe o całkowitym spiętrzeniu poniżej 1000 Pa,
  •   wentylatory promieniowe średniociśnieniowe o spiętrzeniu 1500 - 3500 Pa,
  •   a także wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe o spiętrzeniu w zakresie 4000 - 20000 Pa. 

Możliwe jest wykonanie wentylatora promieniowego przeciwwybuchowego, kwasoodpornego, nierdzewnego w zależności od środowiska pracy i rodzaju tłoczonych gazów. Mamy także odpowiednie urządzenia do tłoczenia spalin czy gazów i powietrza silnie zabrudzonego. Oferowane w krakowie wentylatory promieniowe dostosowane mogą być także do wysokiej temperatury. Dostarczamy również wentylatory wykorzystywane w transporcie pneumatycznym.