Wentylatory przemysłowe Ebm Papst

POPULARNE KATEGORIE

Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

Wentylatory przeciwwybuchowe należą do grupy urządzeń przystosowanych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem i spełniającą wymagania obowiązującej dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE). W zależności od konstrukcji wentylatora oraz jego przeznaczenia rozróżniamy: przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe, przeciwwybuchowe wentylatory dachowe oraz przeciwwybuchowe wentylatory kanałowe. Jakość powietrza ma znaczenie zarówno dla zdrowia użytkowników budynków, jak i dla znajdujących się w nich elementów wyposażenia. W warunkach przemysłowych jego poprawa jest szczególnie ważna ze względu na rozmaite czynniki środowiskowe, związane z realizowanymi procesami produkcji. Zaliczają się do nich zapylenie, rozpylone cząsteczki łatwopalnych substancji czy gazów, które stwarzają potencjalne ryzyko zapłonu. W takich warunkach do wymiany powietrza stosuje się wentylatory przeciwwybuchowe. Urządzenia tego typu charakteryzują się budową i zastosowanymi rodzajami zabezpieczeń, ograniczając tym sposobem ryzyko powstania zapłonu po stronie wentylatora. Podstawowym elementem wentylatora jest jego szczelna obudowa oraz wysokowydajny wirnik. Poszczególne wentylatory przeciwwybuchowe różnią się od siebie poziomem bezpieczeństwa dostosowanym do konkretnej grupy wybuchowości gazów lub pyłów. Wszystkie modele o takim przeznaczeniu są oznaczone symbolem EX, co oznacza, że spełniają wymogi dyrektywy ATEX.

Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

Urządzenia przeznaczone do wymiany powietrza i usuwania gazów z pomieszczeń, dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, dzielą się na kilka kategorii. Są wśród nich wentylatory promieniowe. Cechą, która wyróżnia te modele, jest sposób przepływu powietrza, które zmienia kierunek o 90 stopni. Wentylatory promieniowe są wyposażone w spiralną obudowę zakończoną po stronie tłoczącej kwadratowym lub prostokątnym kołnierzem. Wielkość i proporcje obudowy oraz wirnika dzielą wentylatory promieniowe na nisko, średnio oraz wysokociśnieniowe. W przypadku wentylatora promieniowego zasysane powietrza jest kierowane na wirnik wzdłuż jego osi. Wirnik z uwagi na swoją konstrukcję może być zamknięty lub otwarty, z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu. Rodzaj konstrukcji wirnika uzależniony jest od przeznaczenia wentylatora oraz przetłaczanego medium. Cechy charakterystyczne wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych będących w naszej ofercie:
  • Strefa zagrożenia wybuchem 2G, 3G lub 2D, 3D
  • maksymalna wydajność do 250000 m3/h
  • ciśnienie bliskie 20000 Pa.

Copyright 2021 www.luftberg.pl - wentylatory przemysłowe. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i realizacja Click Media
ZAPYTAJ O PRODUKTY
0
var _smartsupp=_smartsupp||{};_smartsupp.key="6a544a95a9beda678bd50748fa3b4f4e8e877fde",window.smartsupp||function(t){var a,e,s=smartsupp=function(){s._.push(arguments)};s._=[],a=t.getElementsByTagName("script")[0],(e=t.createElement("script")).type="text/javascript",e.charset="utf-8",e.async=!0,e.src="//www.smartsuppchat.com/loader.js?",a.parentNode.insertBefore(e,a)}(document);